منابع و ماخذ مقاله توسل به زور

بحران میتواند کمهزینهتر از اقدامات نظامی و کمکهای بشردوستانه یا بازسازی بعد از جنگ باشد. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق 2- گزارش مدعی است که نیروهای حافظ صلح باید بتوانند اختیارات خود را به طور تخصصی و با موفقیت اعمال نموده و وظایف را انجام دهند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر

سال‌های93- 1992. این کشور قادر شد به این نحو به تحولات سیاسی عادلانه در چارچوب انتخابات آزادانه و عادلانه دست پیدا کند.وظایف نیروهای حافظ صلح: سازماندهی و اجرای انتخابات آزاد و عادلانه، اداره امور داخلی کشور، برپایی نظم و قانون، برگرداندن آوارگان به میهن، نوسازی ساختارهای زیر بنایی جامعه، موضوعات ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله سازمان ملل متحد

امنیت در شناسایی موضوعی به عنوان تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی و عمل تجاوز دارای صلاحیتی موسع و سیاسی می‌باشد.پس از احراز نوع وضعیت شورا براساس مواد 41 و42 منشور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند: تصمیمات الزام‌آور غیرنظامی یا نظامی. اقداماتی که طبق ماده 41 اتخاذ می‌شود متضمن ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله منشور ملل متحد

و پارادوکس امنیتی ایجاد می‌شود. همچنین در سیستم بین‌المللی هیچ اقتدار عالیه‌ای برای ممانعت یا تلافی کردن توسل به زوروجود ندارد درنتیجه افزودن بر قدرت در سطح بین‌المللی می‌تواند سبب ناامنی و یا توسل به زور شود.«ویژگی مهم نظام بین‌المل فقدان حکومت مرکزی و ماهیت آنارشیتی آن است. در چنین ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله سازمان ملل متحد

مهمی در مورد منع توسل به زور و تحریم جنگ ایفا نمودند.یکی از مسائل اساسی مورد توافق در کنفرانس اول لاهه مورخ 1899 تاسیس دیوان دائمی داوری به عنوان مرجع صلاحیتدار جهت جلوگیری از جنگ از طریق اقدامات اصلاحی، میانجیگری و حکمیت بود.”علی‌رغم سالها سعی و پیگیری‌های جوامع بشری در ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله مداخله بشردوستانه

صلح از ابتدا تا کنون——————–193فهرست منابع————————————-197مقدمهجنگ واقعیت انکارناپذیر جامعه بینالملل است اما تلاش برای محدود نمودن نزاع و حاکمیت قواعد انساندوستانه بر آن وجه دیگری از این واقعیت است. جامعه بینالملل اگر چه نتوانسته جنگ را منع نماید اما تلاش کرده تا آن را محدود کند و به واسطه” حقوق ادامه مطلب…

فایل پایان نامه رشته حقوق حقوق بین الملل

قرار داده شد، نحوه تدوین این دستور العمل به نحوی می باشد که نه تنها استفاده از آن با قوانین داخلی ایران مغایر نمی باشد، بلکه چنان دقیق و حرفه ای تنظیم شده است که می توان از آن به عنوان مکملی در کنار و موازات قانون داخلی ایران بهره ادامه مطلب…

فایل پایان نامه رشته حقوق کشورهای در حال توسعه

بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاههای چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و ادامه مطلب…

فایل پایان نامه رشته حقوق حقوق بشر

در فصل چهارم در قبال محیط زیست، و در آخرین فصل نیز به وظایف شرکتها در قبال حقوق بشر خواهیم پرداخت. بنا بر رویۀ انتخابی در این پژوهش، در خصوص هر یک از موضوعات فوق، نظرات و نکته های مربوطه در سه دستورالعمل انتخابی را منعکس خواهیم نمود. ترتیب ارائه ادامه مطلب…

فایل پایان نامه رشته حقوق شرکتهای چندملیتی

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها 118فصل چهارم: حل و فصل اختلافات 118مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی 120گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم 120بند اول: دادگاه صالح 120بند دوم: قانون حاکم 120گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی 121گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران ادامه مطلب…