دانشگاه قم
دانشکده فنی و مهندسی
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
عنوان:
ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C
استاد راهنما:
دکتر جلال رضائی نــور
نگارنده:
محمدرضا شیخ بهائی
زمستان / 1393
صورت‌جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
با تائیدات خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا شیخ بهائی رشته مهندسی فناوری اطلاعات
تحت عنوان: ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C
با حضور هیئت داوران در محل دانشگاه قم در تاریخ …….. / …….. / …………………… تشکیل گردید.
در این جلسه، پایان‌نامه با نمره (به عدد ، به حروف ) و
با درجه: عالی ب بسیار خوب خ خوب قابل‌قبول مورد دفاع قرار گرفت.
نام و نام خانوادگیسمتمرتبه علمیامضاءجلال رضائی نوراستاد راهنمااستادیاراستاد مشاورمجید نیلی احمدآبادیاستاد ناظراستادیاراستاد ناظرروح‌الله دیانتنماینده تحصیلات تکمیلیاستادیار
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدير امور آموزش و تحصيلات تکميلی
نام و امضاء نام و امضاء
سپاس و ستایش خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
تقديم به:
پدر و مادر عزیز و مهربانم
 که در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.
تشکر و قدردانی:
به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه‌ام جناب آقای دکتر جلال رضائی‌نور که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کار ساز و سازنده بارور ساختند; تقدیر و تشکر نمایم.
از اساتید گرامی‌ام جناب آقای دکتر یعقوب فرجامی و بطور اخص از جناب آقای دکتر رحیم فوکردی بسیار سپاسگزارم چراکه بدون راهنمایی‌های این بزرگواران تأمین این پایان‌نامه برایم بسیار مشکل بود.
از استاد گرامی جناب آقای دکتر مجید نیلی احمدآبادی که داوری پایان‌نامه جاری را قبول زحمت نمودند بسیار سپاسگزارم و نیز از استاد گرامی جناب آقای دکتر روح‌الله دیانت نماینده محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه کمال تشکر را می‌نمایم.
هم‌چنین از جناب آقای مهندس تورج حاجی رحیمیان مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان و به‌ویژه جناب آقای رضا احمدی معاونت آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال استان اصفهان و کلیه معاونان، کارشناسان، خبرگان و متخصصان سازمان ثبت احوال کشور در تهران و اصفهان به دلیل یاری‌ها و راهنمایی‌های بی‌چشمداشتشان که بسیاری از سختی‌ها را برایم آسان‌تر نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.
در پایان از خواهر عزیزم فرحناز شیخ بهائی به‌پاس همه زحمات و همفکری‌هایش سپاسگزاری می‌نمایم.
چکیده:
هدف پژوهش جاری توسعه و ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش در زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و با تأکید بر مؤلفه تجارت الکترونیکی G2C است. بدین منظور محقق سازمان ثبت‌احوال استان اصفهان را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان سازمان ثبت‌احوال را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تئوری استفاده نموده است، هم‌چنین او از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده نموده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، زنجیره تأمین خدمات و تجارت الکترونیکی G2C امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تأکید می‌نماید کاربرد مدل ارائه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، 6 لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (1) فرهنگ‌سازی، (2) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (3) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (4) مکانیزم‌های تشویقی، (5) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (6) چرخه مدیریت دانش. محقق پس از تدوین 6 لایه به توسعه چرخه مدیریت دانش و طراحی بهینه فرآیندهای مدیریت دانش در طول زنجیره تأمین خدمات پرداخته است و بیان می‌دارد استفاده از چرخه مدیریت دانش مذکور، امکان توسعه خدمات دولت الکترونیکی در حوزه خدماتی دولت به شهروندان را مهیا می‌نماید. چرخه مدیریت دانش توسعه داده‌شده شامل مراحل (1) هدف‌گذاری دانش، (2) کاوش و شناسایی دانش، (3) خلق و مهار نمودن دانش، (4) سازمان‌دهی دانش، (5) ترکیب و توسعه دانش، (6) ثبت و ضبط دانش، (7) تسهیم و نشر دانش، (8) درک دانش، (9) کاربرد دانش، (10) ارزیابی دانش و (11) نگهداشت دانش است. درنهایت مؤلفه‌های مدل ارائه‌شده با عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف مقایسه و درنتیجه کاربردی و تأثیرگذار بودن مدل مورد تائید قرار گرفت.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، زنجیره تأمین، تجارت الکترونیکی G2C، گراندد تئوری، داده‌کاوی‌متنی.
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه2
1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع2
1-1-1- تعاریف و مدلهای دولت الکترونیک3
1-1-2- مدل‌های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک3
1-2- اهمیت موضوع8
1-3- اهداف تحقیق10
1-4- سوالات و فرضیات10
1-4-1- سوال اصلی10
1-4-2- سوالات فرعی11
1-5- کاربردهای تحقیق11
1-5-1- هدف اصلی11
1-5-2- هدف فرعی11
1-5-3- نوآوری‌های پیش بینی شده11
1-5-4- روش و مراحل تحقیق11
1-6- ساختار پایان‌نامه13
1-7- خلاصه فصل اول13
فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق15
2-1- مقدمه15
2-2- مدیریت دانش15
2-2-1- تعریف15
2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات16
2-2-3- ابعاد و اجزاء16
2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش17
2-3-1- داده17
2-3-2- اطلاعات17
2-3-3- دانش18
2-3-4- روابط داده، اطلاعات و دانش18
2-4- طبقه‌بندی انواع دانش18
2-4-1- دانش آشکار18
2-4-2- دانش پنهان(نهفته)19
2-4-3- دانش فردی19
2-4-4- دانش گروهی(سازمانی)19
2-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات19
2-5-1- مدیریت زنجیره تامین19
2-5-2- مدیریت زنجیره خدمات20
2-6- تجارت الکترونیکی20
2-7- تجارت الکترونیکی G2C20
2-8- دولت الکترونیکی20
2-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی21
2-10- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C21
2-11- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C24
2-12- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C24
2-13- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C26
2-14- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش27
2-15- مکاتب مدیریت دانش28
2-15-1- مکتب اقتصادی28
2-15-2- مکتب سازمانی28
2-15-3- مکتب استراتژیک28
2-16- ارزیابی رویه‌های مدیریت دانش28
2-16-1- مدل رائــو28
2-16-2- مدل KMAT29
2-16-3- مدل OECD29
2-17- چرخه‌های مدیریت دانش30
2-17-1- چرخه مدیریت دانش ویگ30
2-17-2- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک30
2-17-3- چرخه مدیریت دانش مک الوری31
2-17-4- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز31
2-17-5- چرخه مدیریت دانش دالــکر32
2-18- انواع مدل‌های مدیریت دانش32
2-18-1- مدل مدیریت دانش Hicks32
2-18-2- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy32
2-18-3- مدل مدیریت دانش APQC33
2-18-4- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos35
2-18-5- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting35
2-18-6- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis36
2-18-7- مدل مدیریت دانش Choo36
2-18-8- مدل مدیریت دانش Wiig36
2-18-9- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet37
2-18-10- مدل مدیریت دانش Ruggles37
2-18-11- مدل مدیریت دانش ODel37
2-18-12- مدل مدیریت دانش Weggeman37
2-18-13- مدل مدیریت دانش UTI38
2-18-14- مدل مدیریت دانش Boisot38
2-18-15- مدل مدیریت دانش APOQ39
2-18-16- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham39
2-18-17- مدل مدیریت دانش Green Wood39
2-18-18- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak39
2-18-19- مدل مدیریت دانش Newman&Conard40
2-18-20- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi40
2-18-21- مدل مدیریت دانش Promote40
2-18-22- مدل مدیریت دانش Beek Man41
2-18-23- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi41
2-18-24- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams42
2-18-25- مدل مدیریت دانش Pawlowsky44
2-18-26- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard44
2-18-27- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi46
2-19- فناوری‌های مدیریت دانش46
2-19-1- مدیریت محتوا47
2-19-2- طبقه بندی دانش47
2-19-3- گروه افزار47
2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط48
2-19-5- پرتال‌های سازمانی48
2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی49
2-19-7- یادگیری الکترونیکی49
2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده49
2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین50
2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات54
2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین54
2-21-2- عوامل موثر بر بهره‌وری55
2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری55
2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری56
2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری56
2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری58
2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته58
2-23- خلاصه فصل دوم58
فصل سوم : روش تحقیق61
3-1- مقدمه61
3-2- انتخاب پارادایم تحقیق61
3-3- انتخاب روش تحقیق62
3-4- مفروضات تحقیق63
3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق64
3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها)64
3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی66
3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی69
3-7-2- پردازش اطلاعات و داده69
3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش70
3-7-2-1-1- خوشه‌بندی71
3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای72
3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش72
3-7-2-3- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش73
3-7-3- تحلیل و طراحی73
3-7-3-1- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN)74
3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes)74
3-7-3-3- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs)75
3-8- قلمرو تحقیق80
3-9- بستر تحقیق81
3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور81
3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C82
3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی84
3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور85
3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات85
3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات86
3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها86
3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری86
3-13-1- کلمات کلیدی86
3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها)88
3-13-3- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری90
3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی91
3-13-5- مرحله مطالعات اصلی92
3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی93
3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق94
3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها94
3-13-9- یاداشت برداری95
3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها95
3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری96
3-13-11-1- بی طرفی96
3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای97
3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه97
3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها98
3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه98
3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق98
3-13-11-7- حساسیت نظری98
3-13-12- نمونه‌گیری نظری100
3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری102
3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز102
3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری103
3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی)105
3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی105
3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها106
3-16- گام‌های پژوهش در یک نگاه107
3-17- نرم افزار MAXQDA108
3-18- خلاصه فصل سوم108
فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق110
4-1- مقدمه110
4-2- ورود به میدان پژوهش110
4-3- مصاحبه111
4-4- آغاز کدگذاری داده‌ها112
4-4-1- گام اول: کدگذاری باز113
4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی123
4-4-3- گام دوم: کدگذاری محوری134
4-4-4- یاداشت‌ها137
4-4-5- یادآورها و دیاگرام‌ها141
4-4-6- کاربرد داده‌کاوی متنی142
4-4-6-1- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها142
4-4-7- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی)145
147
147
4-5- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C147
4-6- خلاصه فصل چهارم150
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها153
5-1- مقدمه153
5-2- یافته‌های اصلی تحقیق155
5-2-1- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C155
5-2-2- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C157
5-3- نوآوری و خلاقیت160
5-4- محدودیت‌های تحقیق160
5-5- پیشنهاد‌ها160
5-6- خلاصه فصل پنجم161
منابع :162
فهرست جداول
جدول (3-1) مولفه‌های پژوهش در تحقیقات کمی و کیفی62
جدول (3-2) مقایسه عملکرد طبقه‌بندی‌های مختلف79
جدول (3-3) به‌کارگیری گراندد تئوری در پژوهش89
جدول (4-1) کدگذاری اولیه مصاحبه اول114
جدول (4-2) کدگذاری اولیه مصاحبه دوم115
جدول (4-3) کدگذاری اولیه مصاحبه سوم116
جدول (4-4) کدگذاری اولیه مصاحبه چهارم117
جدول (4-5) کدگذاری اولیه مصاحبه پنجم118
جدول (4-6) کدگذاری اولیه مصاحبه ششم119
جدول (4-7) کدگذاری اولیه مصاحبه هفتم120
جدول (4-8) کدگذاری اولیه مصاحبه هشتم121
جدول (4-9) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم122
جدول (4-10) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول123
جدول (4-11) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم124
جدول (4-12) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم125
جدول (4-13) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم126
جدول (4-14) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم127
جدول (4-15) کدگذاری ثانویه مصاحبه ششم128
جدول (4-16) کدگذاری ثانویه مصاحبه هفتم129
جدول (4-17) کدگذاری ثانویه مصاحبه هشتم130
جدول (4-18) کدگذاری ثانویه مصاحبه نهم131
جدول (4-19) شکل‌دهی طبقات کلی از مقولات132
جدول (4-20) تشریح نظریه نهائی (چارچوب مفهومی)145
جدول (5-1) عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف Okounoye (2003)154
فهرست اشکال و نمودارها
شکل(1-1) مدل دولت الکترونیک پیشنهادی کنفرانس پالرمو7
شکل(1-2) گام‌های کلی پژوهش12
شکل(2-1) نمودار جزئیات راه کارهای مدیریت دانش (تاج‌فر، ا; هوشمند، ه; میرزائی‌ونی، س. 1393)50
شکل(3-1) ویژگی‌های گراندد تئوری(گلاسر و اشتراوس)65
شکل (3-2): فرایند متن‌کاوی به عنوان فرایند تعاملی و تکرار شونده.67
شکل (3-3) داده‌کاوی متنی برای کشف دانش در پایین دست و راه حل های مدیریت69
شکل (3-4) سیستم رده‌بندی متن و مدیریت دانش مبتنی MKTPKS72
شکل (3-5) نمایش نامزدهای مجموعه termset76
شکل (3-6) مقایسه دقت طبقه‌بندی با استفاده از معیار F79
شکل (3-7) مراحل و فعالیتهای پژوهش گراندد تئوری91
شکل (3-8) مدل پارادایم کدگذاری محوری (منبع: بازرگان،1387: 102)104
شکل(3-9) گام‌های پژوهش در یک نگاه107
شکل (4-1) کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم135
شکل (4-2) چارچوب نهائی شکل‌گرفته از نظریه نهائی147
شکل (4-3) ضرورت، موانع، الزامات مدیریت دانش148
شکل (4-4) مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین تجارت الکترونیکی G2C149
فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع
با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و به‌خصوص تجارت الکترونیکی زندگی روزمره انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت الکترونیکی روشی را بیان می‌دارد که در آن تراکنش‌های تجاری روی شبکه‌ها به‌خصوص شبکه اینترنت انجام می‌پذیرد. این تراکنش‌ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کالاها، خدمات و اطلاعات است. برنامه‌های خاص تجارت الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به‌سرعت در حال رشد و توسعه می‌باشند ولی تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه خدمات الکترونیکی نمی‌باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات، حکومت‌ها و نهادهای اجرائی حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که دراین‌بین مفهوم دولت الکترونیکی و شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. [1] با توجه به این مطلب که ساختار اصلی دولت الکترونیکی، ارتباط و تعاملاتی است که دولت با شهروندان (G2C1)، بنگاه‌های اقتصادی (G2B2)، کارکنان (G2E3) و سایر مؤسسات دولتی (G2G4) برقرار می‌سازد، لذا بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق اهداف دولت الکترونیکی5 است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است. تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می‌گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به‌سرعت در حال گسترش باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری بر جای می‌گذارد، به‌گونه‌ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در تمامی زمینه‌های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری خود و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به‌طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده‌ای در این زمینه میان کشورها در جریان است. [2]هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند. [2]
1-1-1- تعاریف و مدل‌های دولت الکترونیک
هدف اصلی تحقق دولت الکترونیکی، ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به‌گونه‌ای که دولت، بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و دولت، می‌توان موارد زیر را نام برد:
1- قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه‌روز.
2- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات و خدمات.
3- ارائه اطلاعات و خدمات سریع و مطمئن.
4- افزایش اثربخشی و کارایی و کاهش هزینه‌های دولت.
برای موفقیت در دستیابی به دولت الکترونیک به چند تحول اساسی در سیستم دولتی نیاز است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:
1- جایگزینی دولت‌ِ شهروند ـ محور به‌جای دولتِ دیوان ـ محور.
2- پاسخگویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‌گیری‌های غیر شفاف.
3- سیاست‌گذاری بر اساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‌ها.
4- تغییر نقش دولت از حالت دستوری به شکل پیشنهادی.
برای تحقق دولت الکترونیکی و چگونگی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات، مدل‌های مختلفی تاکنون ایجادشده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. [2]
1-1-2- مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
مدل انتشاری: مبنای این مدل، انتشار اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای همه اقشار جامعه است تا بر اساس آن بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. این مدل به شهروندان کمک می‌کند که بدانند چه خدمات دولتی ارائه می‌شوند و چگونه می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. همچنین در این مدل، اطلاعات مربوط به اقدامات و عملکرد دولت در اختیار حوزه وسیع‌تری از مردم قرار می‌گیرد.
مزیت این مدل آن است که یک شهروند مطلع بهتر می‌تواند از خدمات ارائه‌شده استفاده کند. استفاده از این مدل وضعیت فقدان اطلاعات که در کشورهای درحال‌توسعه متداول است، را اصلاح می‌کند. از ویژگی‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از:
قرار دادن قوانین و مقررات دولتی به‌صورت online
در دسترس قرار دادن نام، آدرس، پست الکترونیکی و شماره تلفن و فاکس ادارات و سازمان‌های دولتی و اطلاعات خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها به‌صورت online
در دسترس قرار دادن اطلاعاتی از قبیل طرح‌ها، بودجه، هزینه و گزارش عملکرد سازمان‌های دولتی به‌صورت online
مدل جریان اطلاعات حساس: این مدل مبتنی بر انتشار اطلاعات حساس موردنیاز مخاطبان خاص است. اطلاعات حساس در یک دولت ناکارآمد به سهولت در دسترس قرار نمی‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان اطلاعات مربوط به فساد درباره یک سازمان یا زیرمجموعه‌های آن را به‌صورت online به سازمان‌های بازرسی اطلاع داد و یا اطلاعاتی را در اختیار گروه‌های خاصی قرارداد که معمولاً افشا نمی‌شوند، مانند اطلاعات در مورد اثرات مخرب زیست‌محیطی صنایع مختلف.
مدل تحلیل مقایسه‌ای: این مدل برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مدل نقاط ضعف و قوت دولت باهم مقایسه شده و جنبه‌های مختلف نقاط ضعف و اثر آن بر مردم بررسی و تحلیل می‌شود. این مقایسه را می‌توان دریک بازه زمانی انجام داد تا بتوان با تحلیل وضعیت گذشته و آینده، میزان اثربخشی را تعیین نمود.
این مدل بر استفاده از ICT برای به دست آوردن اطلاعات در دسترس در حوزه عمومی یا خصوصی و مقایسه آن با مجموعه اطلاعات شناخته‌شده مبتنی است. نتیجه این مقایسه یادگیری و استدلال‌های راهبردی است. در این مدل به‌طور پیوسته بهترین روش‌ها در قلمرو دولت جمع‌آوری می‌شوند و سپس به‌عنوان معیاری برای ارزیابی سایر روش‌های به کار گرفته‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرند.
مدل مشارکت عمومی: این مدل یکی از رایج‌ترین مدل‌های دولت الکترونیکی است و به کمک آن می‌توان بر روندهای عمومی تصمیم‌گیری، تأثیر گذاشت. این مدل روی جریان برنامه‌ریزی و هدایت اطلاعات بنا شده است و به ساختن گروه‌های مجازی کمک می‌کند که می‌توانند اقداماتی را در دنیای واقعی انجام دهند. توانایی این مدل در تنوع ایده‌ها، تخصص‌ها و منابع نهفته در جوامع مجازی حاصل از این شبکه‌بندی است.
این مدل قادر است منابع انسانی و اطلاعات را فراتر از مرزهای جغرافیایی، سازمانی و دیوان‌سالاری بسیج کند. بعضی راه‌های به‌کارگیری این مدل به شرح زیر است:
حمایت از بحث‌های عمومی در مورد مباحثی که از اقبال عمومی بیشتر برخوردارند.
ایجاد گروه‌های فشار در مورد مسائل کلیدی برای اینکه تصمیم گیران را مجبور کنند که ملاحظات خود را بیان کنند.
انتشار عقاید گروه‌هایی که در تصمیم‌گیری دخیل نیستند به حوزه عمومی.
تسهیل مشارکت وسیع‌تر در فرآیند تصمیم‌گیری.
تشکیل گروه تخصصی در موارد خاصی که اطلاعات متمرکز برای کمک به تصمیم گیران وجود ندارد.
مدل ارائه خدمات به‌صورت تعاملی: این مدل نسبت به مدل قبلی از توانایی بیشتری برخوردار است و امکان مشارکت مستقیم اشخاص در فرآیندهای دولتی را فراهم می‌کند. در این مدل کانال ارتباطی دوطرفه‌ای میان شهروندان و دولت ایجاد می‌شود.
اساساً فناوری اطلاعات و ارتباطات این قابلیت را دارد که هر شخص وارد شبکه دیجیتال شود و ارتباط تعاملی (دوطرفه) برقرار کند. در این مدل از قابلیت‌های ICT برای امور دولت به‌طور کامل استفاده می‌شود و می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر فرایند تصمیم‌گیری شود.
بعضی راه‌های به‌کارگیری این مدل به شرح زیر است:
برقراری کانال ارتباطی دوطرفه با تصمیم گیران کلیدی.
انجام رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخاب مسئولانی که می‌بایست با رأی مردم انتخاب شوند.
انجام نظرسنجی در مورد موضوعاتی که مورد توجه عمومی هستند.
دریافت شکایت، پیشنهاد و گزارش‌های مردمی توسط کارمندان معتمد.
برقراری دولت غیرمتمرکز.
ارائه خدمات دولتی به‌صورت online از قبیل بیمه، مالیات، تدارکات دولتی، پرداخت و آموزش.
مدل‌های اجرایی: عموماً مدل‌های مختلف دولت الکترونیک ساختاری چندلایه دارند. از مهم‌ترین بخش‌هایی که در همه مدل‌ها وجود دارد عبارت‌اند از سرویس‌های افقی (کارکردهای مشترک) و سرویس‌های عمودی (عملیات اختصاصی). کارکردهای مشترک عبارت‌اند از:‌ سرویس‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرند و به خدمت خاصی اختصاص ندارند. سرویس‌های عمودی عبارت‌اند از خدماتی که توسط دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شوند و مبتنی بر زیربنای ایجادشده توسط سرویس‌های افقی هستند. یکی از این مدل‌ها که در کنفرانس بین‌المللی «دولت الکترونیک برای توسعه» (پالرمو ایتالیا، آوریل 2002) در گروه کاری مربوط تهیه شد، دارای ساختاری است که در آن عوامل مختلف مؤثر در سیاست‌ها و کارکردهای خدمات عمومی و روابط اصلی بین عوامل و کارکردها مورد توجه قرار گرفته است. بعضی از موانع موجود در پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این مدل به شرح زیر مشخص شده است:
انجام قسمت‌های مختلف یک فرایند اداری در دستگاه‌های مختلف.
تداخل مسئولیت‌ها.
ناکارآمدی قوانین.
کمبود کارکنان ماهر.
عدم ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی مختلف.
این مدل از بخش‌های زیر تشکیل شده است:
کارکردهای پشتیبانی.
اطلاعات اولیه.
عملکردهای مشترک.
خدمات و اطلاعات ارائه‌شده.
قسمت کارکردهای پشتیبانی در این مدل شامل نیروی انسانی، سازمان و قوانین مورد نیاز برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌شود. اطلاعاتی که به‌طور مشترک توسط دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرند، ازجمله اطلاعات هویتی شهروندان، اطلاعات املاک و مستغلات، اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و اطلاعات مکانی (GIS6)، در قسمت اطلاعات پایه قرار می‌گیرند. بخش عملکردهای مشترک شامل سرویس‌هایی است که مورد استفاده دستگاه‌های مختلف ارائه‌کننده خدمت قرار می‌گیرد، ازجمله پرداخت‌های الکترونیکی7، تدارکات الکترونیکی 8و پرونده‌های الکترونیکی9. در آخرین لایه نیز خدمات متنوع ارائه شده قرار دارند که بر روی سه لایه قبلی بنا شده‌اند. نمای کلی این مدل در شکل 1-1 نشان داده شده است. در این مدل طبقه‌بندی خدمات بر اساس امور حیاتی و اصلی شهروندان و … تعریف شده است. [2]
شکل (1-1) مدل دولت الکترونیک پیشنهادی کنفرانس پالرمو

کارکردهای پشتیبانی
قوانین و مقرراتسازمان‌دهیمنابع انسانی
اطلاعات‌پایه
بانک اطلاعات (GIS) مکانیبانک اطلاعات املاک و مستغلاتبانک اطلاعات
شرکت‌ها و مؤسسات تجاریبانک اطلاعات شهروندان

عملکردهای مشترک (افقی)
پرداخت الکترونیکیپرونده‌های الکترونیکیتدارک الکترونیکی

سایر خدماتدادگستریتوسعهتجارت و بازرگانی و صنعتکشاورزیآموزشرفاه اجتماعیعملکردها و سیاست‌های اجرایی اقتصاد و دارایي و مالیات
بنابراین دولت الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوری اطلاعات در راستای ارتقای کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات اطلاعاتی بین دولت‌ها و هم‌چنین درون دولت شامل سطوح مختلف ادارات دولتی اعم از محلی، شهری یا در سطح کشور، تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت و شهروندان و در آخر تبادلات و تعاملات اطلاعاتی دولت و بنگاه‌های تجاری است. دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که در چند سال اخیر مطرح شده و دولت‌ها و سازمان‌ها برای موفقیت و بقا نیاز به پیاده سازی آن دارند از طرف دیگر مفهوم شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. شهروند الکترونیکی به افرادی اطلاق می‌شود که مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات شامل رایانه، اینترنت، تلفن همراه و سایر ابزارهای نوین در حوزه خدمات الکترونیکی را داشته باشد و بتواند از این ابزارها در جهت انجام امور زندگی روزمره خود مانند ثبت‌نام در موارد مختلف، خرید و فروش در بازارهای مجازی و فروشگاه‌های الکترونیکی، انجام امور بانکی، تماس با ادارات و ارگان‌ها، بازاریابی و تبلیغات، شرکت در حراجی و مناقصات الکترونیکی، شرکت در نظرسنجی، رأی‌گیری الکترونیکی و سایر امور زندگی استفاده نمایند. تجارت الکترونیکی نه‌تنها بر تک‌تک سازمان‌ها و محصولات آن‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه بر کل صنعت نیز تأثیرگذار است علاوه بر این یکی دیگر از مزایای مهم تجارت الکترونیکی اصلاح زنجیره تأمین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) می‌باشد. [3] علاوه بر مورد مذکور امروزه سازمان‌ها دریافته‌اند که هیچ‌چیز به‌اندازه دانش نمی‌تواند آن‌ها را در دنیای رقابتی حفظ نماید و دانش به‌عنوان یک منبع اساسی برای کسب موفقیت سازمان به شمار می‌آید. [4] لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به‌عنوان صاحبان دانش و مهم‌ترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته‌اند. مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می‌تواند دانش موجود در زنجیره تأمین محصول (کالا یا خدمات) را گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشد و سپس در کل زنجیره تأمین اشاعه دهد، اهمیت یافته است. این امر ما را بر آن داشت تا نقش چرخه مدیریت دانش را در راستای بهبود بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C مورد پژوهش قرار دهیم، اما با توجه به اینکه اکثر پژوهش‌ها در چند سال اخیر متمرکز بر بررسی نقوش مختلف مدیریت دانش بر زنجیره‌های تأمین غیر از تجارت الکترونیکی G2C بوده است و هم‌چنین به‌طور اخص پژوهش‌های سال‌های اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی، بیشتر متمایل به تجارت الکترونیکی B2B و B2C می‌باشد لذا توجه شایسته به این حوزه از دانش نگردیده است. بنا به دلایل ذکرشده، سابقه و پیشینه پژوهش به‌طور اختصاصی در حوزه مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C در دسترس نمی‌باشد و این پژوهش، پیشینه حوزه‌های نام برده را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داده و از نتایج آن‌ها در پژوهش جاری استفاده و در جهت برطرف نمودن کاستی‌های موجود، راه‌کارهایی نیز ارائه نموده است که در فصل دوم به طور کامل تشریح گردیده است.
1-2- اهمیت موضوع
در پژوهش جاری سعی شده است مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C به عنوان یکی از مؤلفه‌های دولت الکترونیکی در سازمان ثبت احوال که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مرتبط در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی می‌باشد مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. اما آنچه بدان توجه نشده استفاده از نقش چرخه مدیریت دانش در بهبود عملکرد (کارایی و اثربخشی) زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C می‌باشد به طور مثال چگونگی به کارگیری سرمایه‌های فکری به عنوان اصلی‌ترین منبع دانشی سازمان، تأثیرات منابع دانش داخلی و خارجی و جریان‌های دانشی بر متغیرهای مختلف سازمان‌ها، چگونگی افزونگی دانش برای ایجاد ارزش در سازمان، چگونگی برطرف نمودن مشکل فرهنگی، چگونگی استفاده از شبکه‌های خارجی همکاری و چگونگی بهره‌گیری از انواع نقشه‌های دانش در جهت بهبود زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C به صورت شایسته مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است. علاوه بر موارد مذکور، در جهان امروز پایگاه داده‌های متنی منابع مفید اطلاعات و دانش می‌باشند که سازمان‌ها را در جهت حل مسائل مدیرتی پروژه در آینده و بهبود کیفیت محصول (کالا و خدمات) یاری می‌نمایند. بخش اعظم اطلاعات سازمان‌ها (حدود 80%) در فرمت‌های متنی می‌باشند به همین علت است که متن‌کاوی آن هم در حوزه تجارت الکترونیکی بسیار مفید بوده و با اهمیت جلوه می‌نماید و می‌تواند به عنوان راه‌کاری در روند چرخه مدیریت دانش در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی مدنظر قرار گیرد، به طور مثال یکی از کاربردهای مهم متن‌کاوی، مدیریت منابع بر روی خط، اسناد دیجیتال در تجارت الکترونیکی می‌باشد. [5] فقدان دانش کافی افراد سازمان در ارائه خدمات نوین به شهروندان، فقدان وجود مدلی جهت خلق و تبادل دانش سازمانی در طول زنجیره تأمین، ناهماهنگی سطوح دانشی کارکنان دانش‌محور در سازمان‌ها، فقدان هماهنگی و همکاری رابط‌ها در طول زنجیره تأمین به دلیل ناآگاهی و جبهه‌گیری در مقابل مکانیزم‌های نوین و هم چنین فقدان آگاهی و آشنایی کافی شهروندان با خدمات ارائه شده در حوزه تجارت الکترونیکی G2C بخش کوچکی از هزاران دلیل عدم رشد و پیشرفت کافی زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C می‌باشد، علاوه بر این، مقوله رضایت‌مندی از اهمیت فراوانی در تحقیقات و مطالعات مشتری مداری در تجارت الکترونیکی برخوردار است. محققان فراوانی به ارائه مدل‌های گوناگون رضایتمندی پرداخته‌اند به عنوان مثال چه‌اونگ و لی10 بر اساس ارتباط موجود میان دیدگاه رضایتمندی مصرف‌کننده نهائی و دیدگاهی که از کیفیت یک محصول وجود دارد، چارچوبی را برای نشان دادن میزان رضایت مشتری از خدمات تجارت الکترونیکی ارائه کرده‌اند که شامل عواملی چون باور مشتری در زمینه کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم و کیفیت خدماتی که دریافت می‌نماید وابسته است. اعتماد یک حالت روان‌شناختی است که طرفین معامله نسبت به تداوم رابطه تجاری خود و یا در رسیدن به هدفی که از پیش تعیین شده، دارند علاوه بر وجود اعتماد میان طرفین معامله به یکدیگر، آن‌ها باید به محیط و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی نیز اعتماد داشته باشند [6]. دلایل مذکور پژوهش جاری را بر آن داشت تا در جهت رفع کاستی‌های این حوزه از تجارت الکترونیکی گامی اساسی و بنیادین برداشته شود. امروزه بررسی نقش مدیریت دانش در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C در سازمان‌ها و نهادهای دولتی با هدف ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شهروندان امری ضروری و غیرقابل انکار است. با توجه به فقدان و ضعف سامانه‌های موجود در ارائه خدمات تجارت الکترونیکی در طول زنجیره تأمین G2C تصمیم به ارائه مدلی مفهومی در جهت بهبود عملکرد (کارایی و اثربخشی) زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی با استفاده از چرخه مدیریت دانش اخذ نمودیم. با اشاره به این نکته که ارائه خدمات تجارت الکترونیکی در طول زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C دارای مشکلات و کاستی‌هایی در ارائه خدمات به شهروندان می‌باشد و با ذکر این مسئله که رویکردهای مدیریت دانش در روند زنجیره تأمین، هریک دارای نواقص خاص خویش می‌باشند ضرورت دارد یک مدل مفهومی کارا و اثربخش از رویکردهای مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C ارائه گردد.
1-3- اهداف تحقیق
امروزه دانش کلید اصلی رقابت‌پذیری، بقاء و توسعه سازمان‌ها به شمار می‌آید. (اخوان، پ; باقری، ر. 1391) لذا در پژوهش جاری با رویکردی استقرائی – اکتشافی و بر مبنای مرور ادبیات نظام‌مند در حوزه پژوهشی و هم‌چنین گرانددتئوری11به دنبال مدلی مفهومی با استفاده از چرخه مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C می‌باشیم تا کمک نماید ابعاد، مفاهیم و شاخص‌های مدیریت دانش در زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C در قالب یک مدل مفهومی شناسایی گردد و ابعاد و نتایج گوناگون آن در عرصه اجرا به صورت هدفمند و متوازن، تعالی و رشد یابد. مدل حاصل از این پژوهش مدلی مفهومی است که نقش چرخه مدیریت دانش را در بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C از طریق تمرکز بر استفاده کارا از راه‌کارهای مختلف مدیریت دانش مدنظر قرار داده است و مدعی است برای نیل به هدف مورد نظر در طول زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C باید عوامل مؤثر در چرخه مدیریت دانش به طور مداوم مدنظر قرار گیرند.
1-4- سؤالات و فرضیات
به عنوان محقق در حوزه مدیریت دانش زنجیره تأمین خدمات دولت الکترونیکی و بر اساس تحقیقات و پیگیری‌های مستمر انجام شده و با توجه به اکتشافی بودن پژوهش اعلام می‌نمایم برای پژوهش جاری امکان ارائه فرضیه وجود ندارد.
1-4-1- سؤال اصلی
چگونه می‌توان مدلی در راستای کاربرد چرخه مدیریت دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C ارائه نمود؟
1-4-2- سؤالات فرعی
چگونگی تدوین چرخه مدیریت دانش در حوزه تجارت الکترونیکی G2C جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C؟
1-5- کاربردهای تحقیق
1-5-1- هدف اصلی
ارائه مدلی مفهومی که نقش چرخه مدیریت دانش را در بهبود عملکرد زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C مدنظر قرار داده است. محقق در پژوهش جاری به دنبال مدلی جهت توسعه مدیریت دانش در زنجیره خدمات دولت الکترونیکی می‌باشد به نحوی که تحقق دولت الکترونیکی بدون این مدل امکان‌پذیر نیست.
1-5-2- هدف فرعی
ارائه چرخه مدیریت دانش منطبق با زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C به طوری که باعث بهبود عملکرد مدیریت دانش در زنجیره گردد؟
1-5-3- نوآوری‌های پیش‌بینی‌شده
تحقیقات انجام‌شده در زمینه مدیریت دانش زنجیره تأمین اغلب جنبه تجارت الکترونیکی G2C را نادیده گرفته و یا در این زمینه کمتر پژوهشی صورت پذیرفته است. اکثر تحقیقات بیشتر به جوانب زنجیره‌های تأمین کالا پرداخته‌اند و پژوهش‌های چندانی در مورد زنجیره‌های تأمین خدمات به خصوص زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C که به ارائه خدمات مختلف از طرف سازمان‌ها و نهادهای دولتی تحت عنوان دولت الکترونیکی به شهروندان الکترونیکی می‌پردازد، توجه و اهتمام ورزیده نشده است لذا همین موضوع، پژوهش جاری را بر آن داشته تا با بررسی جنبه‌های مختلف مدیریت دانش زنجیره‌های تأمین به خصوص نقش چرخه مدیریت دانش در حوزه خدمات و بسط آن به حوزه تجارت الکترونیکی G2C به ارائه مدلی مفهومی بپردازد.
1-5-4- روش و مراحل تحقیق
پژوهش جاری پژوهشی ترکیبی (کیفی، کمی) است و یافته‌های آن از صافی فهم و تفسیر پژوهشگر گذر کرده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات و گراندد تئوری12به عنوان یک روش‌شناسی برجسته در میان پژوهش‌های کیفی مدنظر قرار گرفته است. در پژوهش جاری محقق به جای آزمودن تئوری‌های موجود به‌واسطه روش استقرائی و اکتشافی به تدوین تئوری می‌پردازد، تئوری مذکور به صورت منظم و بر اساس داده‌های واقعی شکل می‌گیرد.
به نقل از ایگان (2002) و برگرفته از رساله دکتری آقای رحیم فوکردی (2010):
” نظریه برخاسته از داده‌ها عبارت است از آنچه به صورت استقرائی از مطالعه یک پدیده حاصل می‌شود و نمایانگر آن پدیده است. بدین معنی که طی آن از نظریه کشف می‌شود، صورت‌بندی می‌شود و صحت‌وسقم آن از طریق جمع‌آوری نظام‌یافته و تحلیل داده‌های مربوط به آن پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در این راهبرد جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌بندی نظریه در یک رابطه متقابل و دوسویه با یکدیگر قرار دارند.”
شکل (1-2) گام‌های کلی پژوهش
در پژوهش جاری از تکنیک‌های متن‌کاوی جهت تحلیل صحت و پایائی محتواهای به دست آمده از مرور ادبیات نظام‌مند و هم‌چنین پژوهش گراندد تئوری استفاده می‌گردد.
1-6- ساختار پایان‌نامه
در فصل اول این پایان‌نامه به تشریح کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، ضرورت‌ها و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات و فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود. در فصل دوم به بررسی مروری بر منابع و پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود، لازم به ذکر است محقق مجموعه متون حاصل از مرور ادبیات نظام‌مند را که به عنوان یکی از منابع پژوهش جاری مورد استفاده قرار گرفته است در فصل جاری بیان نموده است. فصل سوم به روش پژوهش و مراحل آن و فصل چهارم به یافته‌های پژوهش اختصاص داده می‌شود. فصل پنجم که آخرین فصل این پایان‌نامه محسوب می‌شود، به بیان نتیجه‌گیری، بحث، پیشنهادها و ارائه محدودیت‌های تحقیق می‌پردازد.
1-7- خلاصه فصل اول
در این فصل پس از مقدمه، مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش بیان گردیده است. در کلیه این بخش‌ها محقق سعی نموده است تا ضمن تعریف شفاف از دولت الکترونیکی و تأکید بر مؤلفه خدماتی دولت به شهروندان تحت عنوان تجارت الکترونیکی G2C به بیان ضرورت استفاده از مدیریت دانش در تجارت الکترونیکی بپردازد، هم چنین محقق سعی نموده است اهمیت ارائه خدمات در زنجیره تأمین را نیز مدنظر قرار دهد. در پایان فصل جاری شرحی بر نوآوری بکار گرفته شده در این پژوهش و همچنین روش شیوه پژوهش و مسیر رسیدن به هدف بیان گردیده است.
فصل دوم
مروری بر منابع و پیشینه پژوهش
فصل دوم: مروری بر منابع تحقیق
2-1- مقدمه
در این بخش از پژوهش به بررسی و مرور سیر تحول برخی از مباحث و مفاهیم مرتبط در مطالعات و پژوهش‌های پیشین محققین که پایه و اساس پژوهش جاری را تشکیل می‌دهند پرداخته شده است. مباحث اصلی مورد بحث در این فصل مدیریت دانش و انواع مدل‌های آن، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره خدمات، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی G2C به عنوان یکی از مؤلفه‌های دولت الکترونیکی و … است.
2-2- مدیریت دانش
2-2-1- تعریف
مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیره‌سازی دانش آشکار، همراه با مدیریت سرمایه فکری است. (دالکر،2005) مدیریت دانش هنر تبدیل اطلاعات و دارایی‌های فکری به ارزش پایدار برای ارباب‌رجوع و افراد سازمان است. (آلن نپ،98) مدیریت دانش، شامل همه روش‌هایی است که سازمان دارایی‌های دانشی خود را اداره می‌کند به عبارت ساده‌تر مدیریت دانش چگونگی جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتقال، به‌کارگیری، به‌روزرسانی و ایجاد دانش است. یکی از اولین چالش‌ها در فهم دقیق مدیریت دانش کاربردی توافق بر روی یک تعریف جامع و واحد و برخورداری از یک مدل مفهومی یکپارچه می‌باشد. مدیریت دانش مستلزم وجود رهبری آگاه و تأثیرگذار در سازمان است. از عناصر توسعه‌دهنده مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی متکی بر خلاقیت و نوآوری است. مدیریت دانش مفهومی پیچیده و گسترده است به همین دلیل صاحب‌نظران از زوایای گوناگون به آن نگریسته‌اند، آنچه از تعریف مختلف برمی‌آید مدیریت دانش فرآیند شناسایی، در اختیار گرفتن، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات جهت خلق دانش می‌باشد، که پس از آن توزیع می‌شود و در دسترس دیگران قرار می‌گیرد تا برای خلق دانش بیشتر و به گونه‌ای مؤثر در تصمیم‌گیری به کار برده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیریت دانش موضوعی اجتماعی بوده و انسان مهم‌ترین نقش را در موفقیت آن ایفا می‌نماید. [7]
2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات
مدیریت دانش یک رشته (علمی) مدیریتی است که به ارتقای سازمان‌دهی پردازش دانش می‌پردازد. مدیریت دانش هم چنین فعالیتی انسانی است که بخشی از تعاملات فرایند مدیریت دانش یک عامل یا گروه را تشکیل می‌دهد. در ذیل به بررسی مدیریت دانش از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
دیدگاه کسب‌وکار 13: مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اصلی دارد، توجه به عنصر دانش فعالیت‌های کسب‌وکار به عنوان جزء آشکار کسب‌وکار که در استراتژی، خط‌مشی و رویه‌ها در همه سطوح سازمان منعکس می شودو هم چنین ایجاد رابطه مستقیم بین سرمایه فکری و نتایج مثبت کسب‌وکار (بارکلگ و مورای، 1997). از همین دیدگاه مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی و همکارانه برای خلق، کسب، سازمان‌دهی، دسترسی و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان است. (گری، 1996) [7]
دیدگاه علم شناختی یا علم دانش14: دانش، بینش‌ها، ادراکات و دانش فنی کاربردی منبعی اساسی است که به ما امکان می‌دهد به طور هوشمندانه عمل کنیم. در طول زمان دانش مهم به اشکال دیگر مثل کتب، فناوری، رویه‌ها و سنن در درون همه سازمان‌ها و به طور کلی در جامه تبدیل می‌شود و این تغییر شکل‌ها به انباشت تجربه منجر و وقتی به طور مناسب استفاده شود، به افزایش اثربخشی منتج می‌گردد. دانش یکی از عوامل اصلی است که رفتار هوشمندانه شخصی، سازمانی و اجتماعی را ممکن می‌سازد (ویگ، 1993). [7]
دیدگاه فرایند (فناوری)15: مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل و با تلاش اندک قابل استفاده برای افرادی می‌شود که می‌توانند آن را به کار برند. [7]
2-2-3- ابعاد و اجزاء
مدیریت دانش را می‌توان از دیدگاه و ابعاد مختلف مورد بررسی قرارداد. هرکدام از این ابعاد دارای اجزایی هستند که به‌واسطه نگاه متفاوت به مدیریت دانش مطرح می‌شوند. مدیریت دانش را یک مفهوم میان‌رشته‌ای می‌دانند (دالکر، 2005)، بدین معنی که باید برای داشتن مدیریت دانش سازمانی بر رشته‌های مختلفی تسلط داشته باشیم. مانند تجارت، اقتصاد، روانشناسی، مدیریت، فناوری اطلاعات، بازاریابی و بسیاری موارد دیگر، از بعد سازمانی مدیریت دانش را دارای حوزه‌های کاری سه‌گانه فرآیند، انسان و فناوری می‌دانند. در بعد اجرا رویکرد کاربردی و رویکرد فرآیندی دو رویکرد معتبر در پروژه‌های مدیریت دانش است که اولی بر مدیریت دانش‌های ضمنی و دومی بر مدیریت دانش‌های آشکار تمرکز دارد. با توجه به انواع تعاریفی که از دانش شده، ابعاد مختلفی برای مدیریت دانش سازمانی تعریف می‌کنند. گاهی مدیریت دانش را مبتنی بر تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر دانسته و گاهی آن را در راستای اهداف مهندسی مجدد سیستم می‌دانند. در تقسیم‌بندی دیگر سازمان‌ها بر اساس 5 بعد مهم مدیریت دانش از یکدیگر تمیز داده می‌شوند که به این وسیله مبنایی برای طبقه‌بندی (ابعاد) مناسب مدیریت دانش فراهم می‌گردد. [8]
تعداد سطوحی که تعاملات مدیریت دانش در سازمان به کار گرفته می‌شود.
وسعت فعالیت‌های دانش که در هر سطح به کار گرفته می‌شود.
هدف از فعالیت‌های مدیریت دانش
آیا مداخلات مدیریت دانش یک فرآیند اجتماعی است یا مبتنی بر فناوری.
آیا این مداخلات در قالب خط‌مشی است یا برنامه.
2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش
2-3-1- داده
داده‌ها16 درواقع اعداد، ارقام، نمودارها و به طور کلی حقایق دنیا هستند که از مشاهده، تجربه و یا محاسبه به دست می‌آیند و خود به تنهائی تولید معنا و مفهوم نمی‌کنند، داده‌ها در اصل اولین سطح از مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند و داده‌ها راقیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید