13 حرکت ورزشی برای پشت‌میزنشین‌ها

13 حرکت ورزشی واسه پشت میزنشینا

بیشتر ما دست کم 8 ساعت از روزمون رو پشت میز کار می گذرونیم و این نشستنای طولانی عوارضی جسمی و روانی زیادی داره. با انجام تمرینات ساده ای، از فرصتای فراغت می تونین بیشترین استفاده رو به نفع سلامت تون بکنین.

1- لبه میز رو بگیرین و مانند وقتی که می خواین میز رو از زمین بلند کنین، به دستتون کشش وارد کنین. وقتی که خسته شدید با دست دیگه این حرکت رو تکرار کنین.

2- دست تون رو روی میز بذارین و با تموم نیرو، دست رو به سمت پایین فشار بدین. تا وقتی که خسته نشدید در این حالت کشش بمونین و بعد با دست دیگه این تمرین رو تکرار کنین.

3- دست راست رو برروی میز و دست چپ رو زیر میز بذارین. دست راست رو با تموم قدرت، به سمت پایین فشار بدین. همزمان دست چپ رو به سمت بالا فشار بدین. وقتی خسته شدید جای دستا رو عوض و تمرین رو تکرار کنین.

 4- روی لبه صندلی بشینین و پاهاتون رو به نوبت به طور کامل صاف کرده، چند سانت از سطح زمین بلند کنین و واسه چند دقیقه نگه دارین. اگه می تونین پاتون رو بالاتر ببرین.

5- همونجوریکه روی صندلی نشسته اید، دست راست رو روی قسمت خارجی زانوی راست گذاشته و با تموم نیرو زانو رو فشار بدین، مثل این که می خواین زانو رو به سمت پای چپ هل بدین. در همون زمان با پای راست فشاری در خلاف جهت دست و واسه مقابله با اون وارد کنین. این کار رو با دست و پای چپ تکرار کنین.

6- دست راست رو روی قسمت داخلی زانوی راست قرار داده و فشار بدین مثل این که بخواین اونو از پای چپ دور کنین و در همون زمان با پای راست با این فشار مقابله کنین. این حرکت رو روی پای دیگه تکرار کنین.

7- دست راست رو روی زانوی راست قرار داده و تا جایی که می تونین زانو رو به سمت پایین فشار بدین و کششی در زانو بسازین. این حرکت رو هم روی پای دیگه و یا همزمان روی هر دو پا تکرار کنین.

8- با دست چپ، مچ دست راست رو گرفته و در جهت مخالف بکشین. روال رو تغییر داده و دوباره تکرار کنین.

9- در حالی که روی صندلی نشسته اید، لبه اونو با دست گرفته و با تموم قدرت، مثل وقتی که می خواین صندلی رو بلند کنین، به اون نیرو وارد کنین.

10- هر دو دست رو روی میز بذارین، دست راست رو مشت کرده و اونو بر کف دست چپ عمود کنین و محکم به هم فشار بدین.

11- همونجوریکه روی صندلی نشسته اید، دستا رو پایین بیارین و کف دستا رو به هم بچسبونین و اونا رو محکم به هم فشار بدین. این تمرین رو در حالتی که انگشتان به سمت بالا هستن تکرار کنین.

12- پاها رو از زمین بلند کنین و به هم گره بزنین و اونا رو در جهت مخالف بکشین تا عضلات تون خسته شه.

13- پاها رو به طور کامل صاف و از زمین بلند کنین و روی هم بذارین و با پای بالایی و پای پایینی به طرف هم فشار بیارین. جای پاها رو عوض کنین.

بخش سلامت تبیان

منبع : tebyan.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *