پایان نامه

c (3619)

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا و استاد راهنماي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3609)

تقديم به: محضر والاي اشرف‌الانبياء و المرسلين حضرت محمد مصطفي(،بضعة الرسول فاطمة الزهرا( و اوصياء‌الرسول؛ ولي‌الله الاعظم؛علي‌بن‌ابيطالب و حسن‌بن علي المجتبي و حسين بن علي الشهيد و علي‌بن‌الحسين السجّاد و محمدبن‌علي الباقر و جعفر‌بن‌محمد الصّادق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3610)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار به کوشش فائقه دهقانی پور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3611)

دانشگاه پيام نور دانشکده علوم انسانی مرکز قشم پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گروه علوم تربیتی و روانشناسی عنوان پایان نامه : تاثیر سواد اطلاعاتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3612)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش عنوان: جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3613)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی موضوع: رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3593)

دانشكده مطالعات تطبيقي قرآن شيراز پایان نامه كارشناسيارشد رشته علوم قرآنی موضوع از خود بیگانگی برخی از انسانهای معاصراز دیدگاه آیات و روایات استاد راهنما محمدرضا ذاکر عباسعلی نگارنده علی محمد خادمی زاده شهریورماه 93 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3594)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایاننامه جهت اخذ درجة کارشناسیارشد (M.A) رشتة علوم قرآن وحدیث عنوان عناصر داستانی قرآن کریم استاد راهنما: دکتر عباس اشرفی استاد مشاور: دکتر علیرضا فخاری دانشجو: حسن زمانی رنجبر بهمن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3595)

دانشگاه علّامه طباطبائی دانشکده الهیّات و معارف اسلامی رساله دکتری فلسفه تطبیقی بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی استاد راهنما: دکتر عبدالله نصری اساتید مشاور: دکتر قاسم پورحسن دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی پژوهشگر: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3596)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی اراده آزاد از دیدگاه مارتین لوتر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین استاد راهنما جناب آقای دکتر حسین کلباسی اشتری استاد مشاور جناب آقای دکتر امیر نصری دانشجو ادامه مطلب…

By 92, ago