مقالات و پایان نامه ها

b (1608)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته: حقوق جزا و جرم شناسي بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1610)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي مديريت کشاورزي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزي گرايش مديريت کشاورزي عنوان: مقايسه اقتصادي روشهاي کنترل بيماري بلاست برنج از ديدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1611)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش: مديريت ورزشي عنوان: بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و كارآفريني و عملكرد مديران دانشگاه‌هاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1612)

دانشکده فني (پايان نامه کارشناسي ارشد) تخمين ضرايب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي استاد راهنما دکتر عباس مهدويان از ميثم تقوي پور ندوشن بهمن ماه 1387 ادامه مطلب…

By 92, ago