پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران، امام خمینی (ره)

باطل و در برخی موارد آن را صحیح فرض نموده و از مکانیزم های فسخ، انحلال، تعلیق، تعدیل و… بنا به شرایط و اوضاع و احوال بهره گرفته است. 1-4 پیشینه پژوهشبا توجه به بررسی و جستجوی صورت گرفته تاکنون کتاب یا مقاله ای با این عنوان توسط نگارنده مشاهده ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع قرون وسطی، مصرف کننده، مصرف کنندگان، قانون اساسی

ه بدیهی‌ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می‌شود، ظلم و جور است.(محامد،1385: 241 ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع روابط حقوقی، حقوق ایران، انصاف و عدالت، تعدیل قرارداد

………………………………………………………………………………………………………. 89مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96مبحث سوم: رویه قضایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 98بخش ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق ایران، فقه امامیه، قراردادهای دولتی، انتقال مالکیت

………………………………………………………………………….. 10فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………12بند اول: شرط باطل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12بند دوم: شرط صحیح ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12مبحث دوم: مفهوم شرط ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، جهانی سازی، شرکت های چندملیتی، صهیونیستی

و زره پوش است. کشورهایی که در قسمت تحتانی هرم قرار دارند، نه تنها از لحاظ اقتصادی محروم، بلکه از لحاظ سیاسی نیز کنترل شده و لذا موجودیت سیاسی آن ها به همان اندازه واقعیت اقتصادی شان به مخاطره افتاده است.و این روند باعث شده تا مردم جهان انگشت اتهام ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، منطقه گرایی، اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی

گستر ارتباطی،ظهور اقتصاد جهانی و شکل گیری هویت جهانی ،نمادهایی از عصر مذکور تلقی می شود.و واقعیات حکایت از آن دارد که نوشته های دوران پیشین نیازمند بازنویسی و پالایش هستند59. 4- واقع گرایی رئالیست ها با بهره گیری از میراث تئوریک ریشه دار خود ، جهانی شدن را به ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع جهانی شدن، شرکت های چندملیتی، جهانی سازی، دولت – ملت

آورده است .به یک تعبیر می توان گفت که جهان تا کنون چندین موج از فرآیند جهانی شدن را پشت سر نهاده است، و وجوه مشترک تمام این مراحل هم توسعه تجارت ، گسترش فناوری، مهاجرت وسیع و اختلاط فرهنگ ها بوده است. اما ویژگی بارز موج نوین جهانی شدن ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، تجارت ایران، قانون مدنی، انحلال شرکت

انحلال شرکت محسوب نشده. از مجموع مواد قانون تجارت مصوب سال(1350) نیز چنین برمی‌آید که تعداد اعضاء شرط لازم برای تأسیس شرکت است38. به‌عنوان مثال ماده 2 اصلاحی(1352) این قانون شرکت تعاونی را شرکتی می‌داند که «از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شرکت سهامی، انتقال سهام، شرکت سهامی عام، انحلال شرکت

(کاویانی،1386: 105). هرگاه شرکت تجاری با شریک واحد منحل شود، اعم از انحلال قهری یا ارادی، طلبکاران شرکت، نظیر سایر شرکت‌های تجاری، در وصول مطالبات خود از دارایی شرکت نسبت به طلبکاران شخصی شریک، حق تقدم دارند و مادام که دیون شرکت از دارایی آن تأیید نشده است، هیچ یک ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شخصیت حقوقی، حقوق انگلیس، اصل حاکمیت اراده، قواعد آمره

شرکت‌های 2006، مشارکت‌ها را نیز در برمی‌گیرد. درحالی‌که حقوقدانان انگلیسی شرکت‌ها و حقوق شرکت‌ها را در معنای خاص به‌عنوان حوزه‌ای متمایز از مشارکت‌ها به تعریف درمی‌آوردند. به‌موجب بند یک ماده 3 قانون یادشده:«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع که ممکن است با ذکر نام خود در ادامه مطلب…