پایان نامه ارشد

مقاله c (2285)

2-8- خصوصیات فضای شهری392-8-1- ایمنی392-8-2- سرزندگی402-8-3- خودمانی بودن فضا402-8-4- خوانایی402-8-5- دعوت کنندگی فضا412-9- بررسی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیاده‏راها432-9-1- پیاده‏راه، فضای عمومی شهری432-9-2- نیازهای اصلی پیاده‏ها432-9-2- معیارهای خیابان ممتاز در فضاهای شهری و مولفه‏های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (2284)

مکتب سیستمهای اجتماعی نگرش سیستمی، که تقریباً از دهه ۱۹۶۰در مدیریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2283)

2-2-1-1- هوش………………………………………………………………………………………………………………………….17 2-2-1-2- معنویت……………………………………………………………………………………………………………………….18 2-2-1-3- چهارچوب نظری هوشمعنوی…………………………………………………………………………………………20 2-2-1-4- تعاریف هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………..21 2-2-1-5- اندازه​گیری هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….25 2-2-1-6-کابردهای هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………..27 2-2-1-7- ابعاد و مؤلفه​ها هوش معنوی……………………………………………………………………………………………28 2-2-1-8- مدل​های هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………….31 2-2-1-8-1- مدل زهر و مارشال…………………………………………………………………………………………………..31 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (2282)

کمالگرایی: در پژوهش حاضر برای سنجش کمال گرایی از مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست28 (1990) استفاده می شود.اهمالکاری: منظور از اهمال کاری نمرهای است که فرد در مقیاس اهمال کاری سولومون و راث بلوم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1658)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري گروه جغرافياي انساني پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM. A) ) رشته: جغرافيا و برنامه ريزي شهري موضوع: سازماندهي مکاني – فضايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1657)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشكده مديريت -گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد) M.A) گرايش: مالي عنوان: امکان سنجي اجراي بودجهريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1656)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده ي علوم انساني گروه زبان و ادبيّات فارسي پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد عنوان: تضاد دين و عرفان در ديوان حافظ استاد راهنما: دکتر جهاندوست سبزعلي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1655)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم پايه، گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش زيست شناسي جانوري عنوان پايان نامه: بررسي اثر حفاظتي عصاره الکلي يونجه (Medicago sativa) بر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1654)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي مديريت کشاورزي پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزي گرايش: مديريت کشاورزي عنوان: ارزيابي تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلاني براي برنج ارگانيک ادامه مطلب…

By 92, ago